AVIZIER - Spital CF Oradea

Print
PDF

Despre noi

1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI

Spitalul Clinic C.F. Oradea este o unitate sanitară reprezentativă şi complexă a judeţului Bihor, care, din punct de vedere al clasificării teritoriale este un spital judetean, după criteriul specialităţii este un spital general, după criteriul educaţional este un spital clinic cu secţii clinice, după criteriul proprietăţii este un spital public,iar dupa categorie este de categ

Unitatea este autorizată sanitar şi deţine autorizaţie de mediu având plan de conformare trimestrul III 2012.

Spitalul Clinic C.F. Oradea oferă asistenţă medicală pentru bolnavii acuţi şi cronici din Oradea (peste 200.000 locuitori) respectiv din jud. Bihor (peste 600.000 locuitori) precum şi pentru bolnavii din judeţele limitrofe.

Activitatea medicală şi administrativă a unităţii se desfăşoară în patru clădiri distincte: Staţionar Oradea, Punct de lucru Satu Mare, Ambulator de Specialitate Oradea şi Ambulator de Specialitate Satu Mare.

Staţionarul Oradea este situat în Oradea, str. Republicii, nr. 56 şi a fost dat în folosinţă în anul 1957.

Staţionarul Oradea cuprinde 131 paturi, structurate în 3 secţii şi 9 compartimente, deservite de 2 laboratoare. De asemenea, în cadrul Staţionarului Oradea funcţionează Camera de Garda .

Pe baza acestei structuri sunt deservite o bună parte din cazurile municipiului Oradea şi jud. Bihor.

Punctul de lucru Satu Mare este situat în Satu Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, parter. Imobilul este o clădire de patrimoniu, structurata pe doua nivele, etajul unu fiind ocupat de Liceul I.C. Brătianu.

Staţionarul Satu Mare funcţionează din 1957 cu un compartiment de medicină internă, cuprinzând 12 paturi, deservite de 2 laboratoare de explorări paraclinice.

Ambulatoriul de Specialitate Oradea situat în Oradea, str. Republicii, nr. 56, dat în folosinţă în anul 1976, este destinat asistenţei medicale din ambulatoriul spitalului.

Cele 11 specialităţi medicale sunt structurate în 11 cabinete, deservite de 2 laboratoare de investigatii paraclinice de laborator si radiologie, un compartiment de sterilizare ,un cabinet de explorări funcţionale si un compartiment de statistica medicala,siguranta circulatiei,evidenta medicala.

Tot în acest imobil se regăseşte administraţia spitalului asigurata de 12 servicii tehnico-administrative.

Ambulatoriul de specialitate Satu Mare este situat în Satu Mare, str. Vasile Lucaciu, nr.1 şi funcţionează din 1957.

Este structurat în 7 cabinete medicale, 2 laboratoare de investigaţii paraclinice, un compartiment sterilizare, un cabinet de balneologie şi recuperare ,compartiment de statistica medicala,siguranta circulatiei,evidenta medicala si un compartiment administrativ.

Ambulatoriul deserveşte personalul cu atribuţii în siguranţa circulaţiei din judeţul Satu Mare precum şi judeţele limitrofe.

2 SERVICII MEDICALE OFERITE

Structura organizatorică a Spitalului Clinic C.F. Oradea în 2014

Secţii cu paturi

Secţie / compartiment

Nr. pat

Secţia clinică Medicină Internă

din care:

- Compartiment Neurologie

- Compartiment Gastroenterologie

- Compartiment Exterior Satu Mare

- Compartiment Cronici

- Compartiment Spitalizare de zi

40

 

 

6

6

12

12

-

Secţia clinică Cardiologie

din care:

Compartiment Cronici

Compartiment Spitalizare de zi

43

 

6

-

Secţia Chirurgie Generală

din care:

- Compartiment O.R.L.

25

 

6

- Compartiment de Terapie Intensivă

8

TOTAL

131

Alte Structuri

Camera de gardă, Laboratoare de radiologie şi imagistică medicală, Laboratoare de analize medicale, Ambulatorii de specialitate cu cabinete de medicină internă, medicina muncii, cardiologie, oftalmologie, o.r.l., neuro-psihiatrie,chirurgie generală, ginecologie, explorări funcţionale,gastroenterologie, balneo-fizioterapie, Compartiment sterilizare, Servicii tehnico-administrative.

Investigaţii şi terapii cu aparatură de înaltă performanţă:

Explorări cardiovasculare, Analizoare biochimie şi hematologie, Aparate de radiologie şi imagistică medicală.

INDICATORI PE STRUCTURI CLINICE ÎN ANUL 2013

Denumire paturi

Nr. pacienţi

Nr. zi spit.

Nr. paturi

Rata utiliz. pat

Durata spitalizare

Cardiologie

1906

12853

43

321,32

6,74

Interne

1923

13373

55

257,17

6,95

Chirurgie

695

4966

33

198,64

7,14

Total

4524

31192

131

266,60

6,89

Se poate observa din indicatorii prezentaţi mai sus faptul că realizările sunt aproape de mediile naţionale: - rata utilizare optimă la spital clinic = 289,6

- durata medie spitalizare naţională = 7,21

3.RESURSE UMANE

Activitatea Spitalului Clinic C.F. Oradea beneficiază de contribuţia a peste 21 medici de înaltă calificare, dintre care 7 sunt cadre universitare, care asigură atât instruirea studenţilor în medicină, cât şi pregătirea de specialitate a numeroşi medici stagiari şi rezidenţi. Structura pe categorii de personal este următoarea:

Categorie de personal

Contract

Vacant

 

Medici

21

14

35

Alt pers. san. sup.

7

1

8

Pers. san. mediu

71

20,5

91,5

Pers. san. auxiliar

28,5

5

33,5

Pers. TA

19

3

22

Pers. muncitor+portari

7

1

8

Total stat funcţii

153,5

44,5

198

Indicatori ai resurselor umane

Indicator

Realizat

Media/ţară

A.1. Număr mediu de bolnavi externaţi / medic

301,00

237,30

A.2. Număr mediu de bolnavi externaţi / asistentă medicală

119,00

87,00

A.3. Proporţia medicilor din totalul personalului

13,72%

13,65%

A.4. Proporţia personalului medical din spital din totalul personalului angajat al spitalului

83,06%

82,56%

A.5. Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

18,24%

13,85%

A.6. Număr mediu de consultaţii pe medic în camera de gardă

30,77

4. DEZVOLTARE, MODERNIZARE ,DOTARI

4.1. In domeniul strategiei serviciilor medicale:

Elaborarea, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona arondata, planul de dezvoltare a spitalului, impreuna cu ceilalti membri ai comitetului director si pe baza propunerilor consiliului medical si structurarea pe etape anuale, evaluate la sfarsitul fiecarui an financiar.

Aprobarea planului anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical.

Aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita .

Cresterea continua a indicelui Case – mix.

4.2. In domeniul managementului economico-financiar :

Aprobarea Planului anual de achizitii publice si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe fiecare an si cuprinderea in acestea a acelor obiective propuse;

Dotarea spitalului cu aparatura moderna din veniturile proprii :


Nr. Crt    CategorieTip aparat                                 Denumire aparatdispozitiv     

1            FABIUS                                                 APARAT ANESTEZIE FABIUS      
2            SAVINA                                                 AP.VENTILATIE SAVINA      
3            EKG BTL 08MD3                                    EKG PORTABIL 3 CANALE      
4            MEC 2000                                              MONITOR ATI      
5            MEC 1000                                              MONITOR ATI      
6            INJECTOMAT HP 1235 S                         SERINGA AUTOMATA      
7            INJECTOMAT HP 1235 N                         SERINGA AUTOMATA      
8            INJECTOMAT HP 1235 N                         SERINGA AUTOMATA      
9            INJECTOMAT HP 1235 N                         SERINGA AUTOMATA      
10          INJECTOMAT HP 1225 N                        SERINGA AUTOMATA      
11          RADIOCAUTER TIP HF 200W                 RADIOCAUTER       
12          BORA2060P HAEREUS                         ASPIRATOR CHIRURGICAL      
13          MEDIVAC 800                                         ASPIRATOR CHIRURGICAL      
14          MEDIVAC 800                                        ASPIRATOR CHIRURGICAL      
15          MEDIVAC 800                                        ASPIRATOR CHIRURGICAL      
16          HEART STREAM M4735A                        DEFIBRILATOR BIFAZIC      
17          PRIMEDIC XD 1 M290                              DEFIBRILATOR       
18          GN 300 AESCULAP                                ELECTROCAUTER MONO SI BIPOLAR      
19          MP 60 MONITOR                                    MONITOR ATI M8005 A      
20          MONITOR VIRIDIA M3                             MONITOR ATI M3046 A      
21          MASA CHIRURGICALA ALPHA STAR      MASA CHIRURGICALA      
22    LAMPA DE OPERATIE MACH 500 DF/380 DF           LAMPA DE OPERATIE       
23         INJECTOMAT  CELL SAVER                     AUTOTRANFUZIE      
24         APARAT.CURATAT ULTRASUNETE           ELMA T 890 H      
25          INSTALATIE DE STERILIZARE                 CAMSON      
26          TURN LAPAROSCOPIC KARL STORZ      TURN LAPAROSCOPIC      
27          HOLTER EKG                                         HOLTER      
28          APARAT EKG                                         EKG PORTABIL      
29           MONITOR BTL                                       ATI 1000      
30           MONITOR BTL                                       ATI 1000      
31           INJECTOMAT                                         SERINGA AUT.      
32           INJECTOMAT 1235 S                              SERINGA AUT.      
33           Aparat EKG                                            EKG PORTABIL      
34           HOLTER                                                HOLTER EKG      
35           INJECTOMAT 1235 N                              INJECTOMAT       
36           INJECTOMAT 1235 S                              INJECTOMAT       
37           ITERRA  II TIP 1004                                AUDIOMETRU      
38           08MDC Aparat EKG BTL                         EKG-PORTABIL      
39           BTL-08 ABPM 200                                  HOLTER TENSIUNE      
40           BTL-08 ABPM 200                                  HOLTER TENSIUNE      
41           BTL                                                       HOLTER EKG      
42           BTL                                                       HOLTER EKG      
43           BTL 08MT                                              EKG-PORTABIL      
44           REKTO PREST                                      AUTOKERATOMETRU      
45           OLYMPUS EXERA II                               TRUSA VIDEOENDOSCOP      
46           MICROSCOP OPTIC                               B352PL      
47           INSTALATIE DE STERILIZARE                 CAMSON      
48           PEGASUS                                             ELECTROENCEFALOGRAF DIGITAL      
49           Biomicroscop                                         Argus      
50           OSCILLA TSM 300 cu imprimanta            Tinpanometru       
51           Mindray BC 3000 +                                 60 TESTE/H      
52           Mindray BC 5300                                    60 TESTE/H      
53           ACL 7000                                               80-110 TESTE/H      
54           ACL 1000                                               80-110 TESTE/H      
55           Easy Lite Plus                                       25 TESTE/H      
56           Mindray BS300                                      300 TESTE/H      
57           Array 360 System                                  200 TESTE/H      
58           Expert 96KIM+Atlantis                            60 TESTE/H      
59           Uriscan Pro 2                                         60/TESTE/H      
60           Uriscan Optima Plus                               60/ TESTE/H      
61           Aparat radiologie                                    MULTIX PRO P      
62           Aparat radiologie                                    AXIOM ICONOS R200      
63           Ecograf general Doppler                         SSD 4000      
64           Ecograf 3D Multifunctional                      SSD 4000     

 

Lucrari de reparatii capitale si modernizare a cladirii spitalului nu se pot efectua datorita cererii de retrocedare depuse in anul 2006.

Lucrarile de reparatii curente pentru buna desfasurare a actului medical efectuate in ultimii 3 ani sunt urmatoarele :

-Lucrari de imbracare a podelelor si peretilor pentru compartimentul de cronici.

-Lucrari de inlocuire a geamurilor de lemn din ambulatoriul de specialitate.

-Lucrari de ignifugare a materialelor lemnoase din acoperisul spitalului.

-Lucrari de reparatie avarie instalatie hidranti apa rece.

Dezvoltarea softului integrat la nivelul spitalului si cuprinderea treptata a tuturor activitatilor desfasurate in spital;

Cresterea eficientei spitalului;

Imbunatatirea resurselor financiare prin identificarea de noi surse care sa asigure cresterea procentului veniturilor proprii realizate din totalul veniturilor spitalului ;

Reducerea costurilor medii la nivel de sectii;

4. 3. In domeniul managementului performantei si calitatii serviciilor:

Intreprinderea masurilor necesare de urmarire si de crestere a indicatorilor de performanta ai managementului spitalului public,

Crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital;

Implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical;

Realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, activitatea coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific;

Negocierea si incheierea de protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii serviciilor medicale;

Cresterea calitatii conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si prevenirea infectiilor nozocomiale, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;

Urmarirea si ridicarea modului de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului precum si urgentarea luarii de masuri atunci cand se constata incalcarea acestora;

4.4. In domeniul managementului resurselor umane:

Actualizarea Regulamentului Intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat de fiecare data cind apar situatii noi;

Organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor din cadrul comitetului director si incheierea contractului de administrare cu acestia;

Ridicarea gradului de rigurozitate in ceea ce priveste evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului aflat in subordine directa, conform structurii organizatorice, si solutioneaza contestatiile in functie de nivelul ierarhic la care s-au facut;

Largirea cadrului de acoperire a personalului prin cuprinderea a mai multi angajati in Planul de formare si perfectionare a personalului;

Negocierea si incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de spital;

Urmarirea modului de incheiere a asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical din subordine in asa fel incit sa nu fie incalcata legislatia din acest domeniu;

4.5. In domeniul managementului administrativ:

Cresterea modului de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte;

Desfasurarea pe toate caile a unor activitati de loby pe linga factorii de decizie politici pentru rezolvarea situatiei juridice a cladirii spitalului;

Obtinerea autorizatiei sanitare de functionare si a certificatului de acreditare, in conditiile prevazute de lege;

Respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

Promptitudine in activitatea de prezentarea a unor informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;

Organizarea arhivei spitalului si asigurarea securitatii documentelor prevazute de lege;

Organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului si postarea pe pagina de webb a spitalului a chestionarului de satisfacerea a nevoilor pacientului;

Elaborarea impreuna cu comitetul director, a planului de actiune pentru situatii speciale si de asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, conform dispozitiilor legale in vigoare;