Membri comitetului director

Dr. Șandor Mircea Ioan – Manager

Dr. Chipurici Adrian Marius – Director Medical

Ec. Dacin Florin Vasile – Director Financiar Contabil