Achizitii directe

Centralizator achizitii publice

Licitatii inchiriere spatii

Anunt – Invitatie participare-Ascensor

Anunt Invitatie la achizitii

Achizitii reactivi

Achizitii publice servicii de curatenie

Achizitii publice servicii de spalare

Achizitii publice servicii curatenie

Achizitie publica de servicii catering,curatenie si spalatorie

Achizitie directa servicii de spalatorie si curatatorie

Invitatie de participare la achizitia publica de servicii medicale de psihiatrie.