E-cerere544 – SPITAL CLINIC CF ORADEA

ART. 1 – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.extras din:LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001

Formularul de cerere/reclamația administrativă poate fi transmis(a) Spitalului Clinic CF Oradea, prin una din urmatoarele modalitati:

– prin poșta electronică, la adresa de email: secretariat@spitalcforadea.ro

– prin completarea formularului E-cerere544 se trimite prin fax la numărul: 0259.477.206

– prin poștă pe adresa Spitalului Clinic CF Oradea – Bdul Republicii nr 56, Oradea Jud.Bihor

– prin depunere la secretariatul Spitalului Clinic CF Oradea – Bdul Republicii nr 56, Oradea Jud.Bihor în timpul programului de lucru Luni-Joi (8.00-14.30) si Vineri (8.00-13.00)

Formular E-cerere544