TRIMITERE  PETITIE :

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare)

Petitiile pot fi transmise catre Spitalul Clinic CF Oradea prin una din urmatoarele modalitati: ( dupa ce ati completat formularului atasat mai jos : -petitie.pdf )

– prin transmiterea prin posta pe adresa Spitalul Clinic CF Oradea – B-dul Republicii nr 56,Oradea, jud.Bihor                                 

– prin posta electronica la adresa: secretariat@spitalcforadea.ro, petitie@spitalcforadea.ro

– prin fax la nr 0259.477.206

– prin depunere la secretariatul Spitalul Clinic CF Oradea – B-dul Republicii nr 56,Oradea, jud.Bihor

FileDescriptionFile size
Petitie.pdf 87 Kb