Membri comitetului director

Dr. Șandor Mircea Ioan – Manager

Dr. Chipurici Adrian Marius – Director Medical

Ec. Dacin Florin Vasile – Director Financiar Contabil

Funcții de conducere din cadrul unității

Dr. Sirca Dan Gabriel – Medic – Șef secție Clinică Medicină Internă

Dr. Magheru Sorina Emilia – Șef secție Clinică Cardiologie

Dr. Vrabie Cristian Gelu – Șef secție Clinică Chirurgie

Dr. Cecan Eugen – Medic șef Ambulator de specialitate CF Satu Mare

Dr. Negrean Rodica – Șef laborator analize medicale

Psiholog Marcuș Teodora – Șef laborator examinări psihologice CFR și Auto

Farmacist Muscă Adela Elena – Farmacist șef

Hibacsko Felicia – Asistent șef Secția Clinică Medicină Internă

Danciu Daniela – Asistent șef Secția Clinică Cardiologie

Pop Rodica – Asistent șef Secția Clinică Chirurgie Generală

Lenghel Florica Angela – Asistent șef Ambulator de specialitate CF Satu Mare

Ref. de spec. Ivan Floare – Șef birou Resurse Umane

Ec. Ile Corina Ana – Șef birou Financiar Contabil

Ec. Cârje Loredana – Șef Birou Administrativ

Boldiș Bor Sorin Petru – Șef birou Evaluare Statistică Medicala și Siguranța Transporturilor

Membrii Consiliului de Administrație

Pop Carmen Mihaela – Membru

Cristescu Oana Simona – Membru

Gărăgăianu Felicia – Membru

Socoteanu Felicia – Membru

Condurache Ancuța – Membru